:::

ข้อมูลการเข้ารับการรักษา

เนื้อหาบริการ

 1. ให้คำปรึกษาเพื่อรับการรักษา : ให้บริการปรึกษาสำหรับค่ารักษาพยาบาล, ขั้นตอนเข้ารับการรักษา, คำแนะนำผู้ป่วยนอก เป็นต้น
 2. การเตรียมการสำหรับเข้ารับการรักษา : ช่วยเหลือด้านการเดินทางเพื่อเข้ารับการรักษาที่ไต้หวันและจัดเตรียมตารางเวลาวินิจฉัยรักษาและการตรวจสอบ
 3. บริการภาษาต่างประเทศ
 4. บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มเป้าหมายการให้บริการ

 • ชาวต่างชาติที่รับการรักษาโดยออกค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง

ข้อควรทราบในการบริการ

 • การรักษาทางการแพทย์ผู้ป่วยนอกสากล & การรับเป็นผู้ป่วยในจะต้องนัดหมายและติดต่อล่วงหน้า

สถานที่รักษาผู้ป่วยนอก

 • การรักษาทางการแพทย์ผู้ป่วยนอกสากล ชั้น 3 ตึกย่อย 2 โรงพยาบาลคาเธ่ย์เจนเนอรัล
 • ที่อยู่ : ชั้น 3 เลขที่ 6 ซอย 266 ถนนเหรินอ้ายลู่ช่วงที่ 4 นครไทเป

ข้อควรทราบสำหรับการตรวจรักษาครั้งแรก

 1. กรุณากรอกแบบฟอร์มประวัติตรวจรักษาครั้งแรก
 2. กรุณาถือบัตรประกันสุขภาพ บัตรประจำตัวประชาชน (หนังสือเดินทาง, ใบอนุญาตพำนักเป็นต้น) และแบบฟอร์มประวัติตรวจรักษาครั้งแรกไปลงทะเบียนหรือรายงานตัวที่เคาน์เตอร์หมายเลข 1
 3. หลังจากลงทะเบียนหรือรายงานตัวที่เคาน์เตอร์แล้ว ให้รอการตรวจรักษา หลังจากรายงานตัวผู้ป่วยที่แผนกที่ต้องการเข้ารับการตรวจรักษาแล้ว
 4. ผู้ป่วยที่มีการนัดหมายตรวจซ้ำ กรุณารายงานตัวที่แผนกที่ต้องการเข้ารับการตรวจรักษาโดยตรง แล้วจึงรอการตรวจรักษา

การลงทะเบียนออนไลน์ผู้ป่วยนอกประกันสุขภาพ

เข้าสู่ระบบลงทะเบียน
※ในช่อง “รหัสประจำตัวประชาชน” สามารถใช้ได้เพียงรหัสประจำตัว 10 หลักเท่านั้น หากเวลาพบแพทย์ครั้งแรกไม่ได้ใช้รหัสประจำตัว 10 หลัก กรุณาจดจำไว้และใช้รหัสประวัติผู้ป่วยในทำการลงทะเบียนออนไลน์

ข้อควรทราบในการพบแพทย์

 1. กรุณานำบัตรประกันสุขภาพและบัตรประจำตัวประชาชนของคุณมาแสดงเวลารับการรักษา
 2. เวลาทำการแผนกผู้ป่วยนอก :
  ตรวจช่วงเช้า : 09:00 ตรวจช่วงบ่าย : 14:00 ตรวจช่วงกลางคืน : 18:00
 3. เวลารายงานตัวผู้ป่วยนอกไม่เกิน :
  ตรวจช่วงเช้า : 11:30 ตรวจช่วงบ่าย : 16:00 ตรวจช่วงกลางคืน : 20:30

 


更新時間:2021/12/28