:::

การรักษาทางการแพทย์ที่เป็นเอกลักษณ์

  • ศูนย์หลอดเลือดหัวใจ
  • การผ่าตัดโดยระบบหุ่นยนต์ดาวินซี่แผนกทางเดินปัสสาวะ
  • แผนกโสตศอนาสิกวิทยา
  • ศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  • ศัลยกรรมช่องปากและใบหน้าขากรรไกร
  • ศูนย์เสริมความงามทางการแพทย์
  • การรักษาเนื้องอกทรวงอก
  • ศูนย์ตรวจสุขภาพ

 


更新時間:2021/12/28