:::

เกี่ยวกับพวกเรา

ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ระหว่างประเทศ – นายแพทย์เฉิน กั๋ว เฉียง

ตำแหน่งปัจจุบัน :
นายแพทย์ประจำแผนกระบบทางเดินปัสสาวะโรงพยาบาลคาเธ่ย์
ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ระหว่างประเทศโรงพยาบาลคาเธ่ย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะแพทย์มหาวิทยาลัยคาทอลิก FU JEN
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กำหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ควบคุมดูแลสมาคมการแพทย์แผนกระบบทางเดินปัสสาวะแห่งไต้หวัน
ผู้อำนวยการสมาคมการแพทย์บุรุษเวชศาสตร์แห่งไต้หวัน

ศูนย์การแพทย์ระหว่างประเทศก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม ปี 2010 โรงพยาบาลของเรามีเทคโนโลยีการรักษาทางการแพทย์ที่ทันสมัยและการบริการรักษาทางการแพทย์คุณภาพสูง ซึ่งไม่ด้อยไปกว่าประเทศที่ก้าวหน้าในยุโรปและอเมริกา แต่ต้นทุนในการรักษาทางการแพทย์ค่อนข้างถูกเมื่อเปรียบเทียบแล้ว ทำให้ชาวต่างชาติสามารถรับบริการรักษาทางการแพทย์ในราคาที่สมเหตุสมผลและคุณภาพสูง

ทางโรงพยาบาลมุ่งเน้นพัฒนาการบริการรักษาทางการแพทย์ระดับสากล ให้บริการรักษาทางการแพทย์แก่ชาวต่างชาติในขณะเดียวกันยังรับส่งต่อการรักษาทางการแพทย์จากประเทศต่าง ๆ สนับสนุนให้การคำปรึกษาทางการแพทย์ที่มีคุณภาพสูงและบริการดูแลผู้ป่วยใน เมื่อคุณมาที่โรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา จะมีเจ้าหน้าที่พยาบาลผู้เชี่ยวชาญติดตามในการวินิจฉัยรักษา ดำเนินธุรกรรมด้านการแพทย์ต่าง ๆ แทนคุณ นอกจากนี้ยังสามารถให้บริการด้านภาษาที่หลากหลายประเทศ เช่น ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ เป็นต้น พร้อมร่วมมือกับกับบริษัทระดับชั้นนำที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ เพื่อจัดหาบริการสนับสนุนที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมให้กับผู้ป่วยและครอบครัวทั้งด้านอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่พักอาศัย การเดินทาง ความบันเทิงและภาษา เป็นต้น

 


更新時間:2021/12/28