:::

ติดต่อเรา

หน่วยงานติดต่อ : ทีมงานส่งเสริมการแพทย์
หมายเลขโทรศัพท์ : 886-2-2325-7500 ต่อ 1250 – 1253
หมายเลขโทรสาร : 886-2-2709-6521
อีเมล :  hm@cgh.org.tw
เว็บไซต์ : https://th.cgh.org.tw
ที่อยู่ : เลขที่ 280 ถนนเหรินอ้ายลู่ช่วงที่ 4 เมืองไทเป

 


更新時間:2021/9/16